KONSULTACJE I PSYCHOTERAPIA

W naszej przestrzeni możesz skorzystać z pomocy psychologa umawiając się na konsultację psychologiczną. Czasem klienci zgłaszający się do specjalistów nie potrafią zdefiniować własnego problemu, czy nazwać formy pomocy, której potrzebują. Po to właśnie są konsultacje, by podzielić się z psychologiem/psychoterapeutą własnymi trudnościami. Specjalista pomaga nazwać problem i zaplanować proces wsparcia, czasem może być to pokierowanie w kierunku terapii indywidualnej, terapii rodzin, par lub coachingu. Ich celem jest poznanie siebie nawzajem, nazwanie trudności, określenie, czy i jak możemy klienta wesprzeć, zaproponowanie najlepiej dopasowanych metod pracy.

Po wstępnych spotkaniach (1-3) następują kolejne kroki w postaci : 

 • pomoc psychologiczna, spotkania w obszarze jednego problemu, sytuacji, ograniczone czasowo 
 • psychoterapia indywidualna ukierunkowana na głębszy proces pracy i zmiany
 • terapia par, rodzin, jeśli problem dotyczy relacji lub systemu rodziny
 • spotkania coachingowe, warsztatowe, ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności 

Możesz zgłosić się do nas w każdej życiowej sytuacji. Nie wiesz jak sobie pomóc, trudno jest Ci dobrać specjalistę? Zapraszamy na konsultacje, tutaj przybliżymy Ci podejścia do pracy jakie stosujemy z klientem i pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu. Dbając o Twoje potrzeby stworzymy plan następnych kroków. 

 

Psychoterapia 

Psychoterapia polega zazwyczaj na długotrwałej i dogłębnej współpracy z klientem. W trakcie tego procesu klient ma możliwość zgłębiania swoich problemów z różnych perspektyw. Może przyjrzeć się, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości wpływają na jego obecne życie oraz zrozumieć, jak funkcjonuje, co przeżywa i co utrudnia mu dokonywanie istotnych zmian w swoim życiu.

Psychoterapia ma na celu pomóc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i psychologicznych, które wpływają na codzienne życie klienta. Stosuje się ją również w leczeniu zaburzeń psychicznych. Praca terapeutyczna może przybierać różne formy, terapię indywidualną, grupową, rodzin, par. Wybór konkretnego rodzaju terapii zależy od indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta, a także od preferencji terapeuty. 

 

Nasi terapeuci pracują w obszarze: 

 • doświadczanie trudności w relacjach 
 • problemy z asertywnością
 • doświadczanie trudności w komunikacji 
 • brak umiejętności wyrażania swoich potrzeb i granic
 • trudności w obszarze zawodowym 
 • doświadczanie przewlekłego stresu
 • trudności w podejmowaniu decyzji 
 • zmaganie się z traumą fizyczną lub emocjonalną
 • trudności w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego

Psychoterapia ma charakter spotkań co tydzień o ustalonej porze. Trwa zwykle od pół roku do kilku lat. Wszystko zależy od doświadczeń z jakimi zgłasza się do nas klient. Zapraszamy Cię jeśli doświadczasz któryś z powyższych trudności. Możesz również spotkać się wstępnie na konsultację psychologiczną, gdzie specjalista pokieruje Cię dalej według Twoich potrzeb. 

 

Czym konsultacje różnią się od psychoterapii?

Większość nurtów terapeutycznych należą do terapii długoterminowych i skupiają się na pracy wokół problemu bazując częściej na przeszłości i identyfikowaniu źródła pojawiającej się trudności. Terapia jest cyklem regularnych sesji trwających od kilkunastu tygodni do kilku lat z certyfikowanym psychoterapeutą.

Konsultacja jest skierowana na kilka spotkań z psychologiem/psychoterapeutą w celu wstępnego określenia charakteru problemu i zaplanowaniu ścieżki pomocy. Takich spotkań może być kilka lub kilkanaście w zależności od potrzeb klienta. Konsultacje mają na celu wsparcie klienta i jeśli istnieje taka potrzeba to pokierowanie go do innego specjalisty.